Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 24 ΜΑΗ 2015


ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 24 ΜΑΗ 2015

Στις σημερινές συνθήκες κάθε επιμέρους μάχη για να μπει εμπόδιο στα νέα σχέδια
ανατροπής των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, για να έχει συνέχεια, διάρκεια και
νικηφόρα προοπτική πρέπει να ενταχθεί στην οργάνωση της αντεπίθεσης για
ενιαίο υποχρεωτικό αποκλειστικά δημόσιο και  δωρεάν καθολικό σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης με βασικά χαρακτηριστικά:
Άμεση αποκατάσταση των απωλειών
Φωτογραφία από το συνέδριο 24 Μάη του 2015
· Αποκατάσταση των απωλειών κύριων και επικουρικών συντάξεων και
άλλων παροχών ασφάλισης, υγείας, πρόνοιας  και  επαναφορά στα επίπεδα
του 2009 με κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, μνημονίων και
εφαρμοστικών νόμων.
· Επαναφορά 13ης και  14ης κύριας και  επικουρικής σύνταξης,  για
εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες για όλα τα ταμεία .
· Άμεση αποκατάσταση των απωλειών από τις περικοπές επιδομάτων και
συντάξεων όπως και σε ειδικές ομάδες, δηλαδή αναπήρους, χήρους ή
χήρες.
· Επαναφορά του ΕΚΑΣ στους ασφαλισμένους με ηλικία κάτω των 65 χρόνων.
· Κατάργηση της ρήτρας του μηδενικού ελλείμματος που ισχύει στην
επικουρική σύνταξη και στο εφάπαξ.
· Κατάργηση της μερικής απασχόλησης, της προσωρινής και εκ περιτροπής
εργασίας, της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Να  υπάρξει
πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ανέργων,  εργαζομένων με προσωρινή απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία και συμβάσεις έργου.
· Κατάργηση των ρυθμίσεων για την μετατροπή των ταμείων επικουρικής
ασφάλισης σε ΝΠΙΔ και για τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων.

Κατώτερη σύνταξη-όρια ηλικίας-προυποθέσεις συνταξιοδότησης
Η πάλη για την αύξηση των συντάξεων, τη μείωση των ορίων ηλικίας, τη
γενικότερη βελτίωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης πατάει γερά στην
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και την αύξηση του πλούτου που
παράγουν οι εργαζόμενοι. Ρεαλιστικό και εφικτό είναι αυτό που αντιστοιχεί στις
ανάγκες και τα συμφέροντα των λαϊκών δυνάμεων.
Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ και
συγκεκριμένα  των  ν.  1902/90,  2084/92,  3029/02  και
3655/08.,3863,3865/2010  4093/2012
Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ για όλους τους μισθωτούς και τους
αυτοαπασχολούμενους (στο 80% του κατώτερου μισθού). Επαναφορά της
κατώτερης σύνταξης στα 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη και της
επικουρικής στα 5 ημερομίσθια.  Στη βάση αυτή οι συντάξεις να
διαμορφώνονται ανάλογα με το μισθό και το χρόνο εργασίας και να
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις αυξήσεις των ΚΣΣΕ.
Υπολογισμός της κύριας σύνταξης στο 80% των συντάξιμων αποδοχών του
τελευταίου χρόνου ασφάλισης ή του καλύτερου χρόνου της τελευταίας
10ετίας. Να επανέλθει στ ο4,5% ετησίως από 6,5%  η μείωση για κάθε χρόνο
μειωμένης-πρόωρης συνταξιοδότησης πού θεσμοθετήθηκε ως αντικίνητρο
από 1/1/2009.
Τροποποίηση των διατάξεων της διαδοχικής ώστε να μην οδηγεί σε μείωση
του ποσού της σύνταξης. Κατάργηση της εγκυκλίου για την διαδοχική
ασφάλιση πού βάζει εμπόδια στην συνταξιοδότηση.
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 4.050 ημέρες ασφάλισης. Τα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, για τους μισθωτούς, τους αγρότες, τους
αυτοαπασχολούμενους να μην ξεπερνούν τα 60 χρόνια για τους άνδρες και
τα 55 για τις γυναίκες, τα 55 και τα 50 αντίστοιχα για τους εργαζόμενους
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Να επανέλθουν τα όρια ηλικίας για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά και η
πλήρης  συνταξιοδότηση με 35ετία, 37ετία χωρίς όριο ηλικίας.
Με 30 χρόνια ή 9.000 ημέρες ασφάλισης (με 7500 ημέρες ασφάλισης στο
Δημόσιο θεμελιώνει δικαίωμα έως σήμερα), κάθε εργαζόμενος να μπορεί να
συνταξιοδοτείται ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.  Το μέτρο αυτό
ανταποκρίνεται στις συνθήκες που διαμορφώνουν οι αλλαγές στην αγορά
εργασίας και η αυξημένη ανεργία.
H γυναίκα με ανάπηρο παιδί ή σύζυγο, συνταξιοδοτείται με 6000 ένσημα
ανεξαρτήτως ηλικίας.
Καμιά αύξηση των ενσήμων από τα 4.500 στα 6.000 ένσημα, κάτι που, αν
τελικά εφαρμοστεί, θα οδηγήσει σε στέρηση της σύνταξης για μεγάλο
αριθμό εργαζομένων
Να καταργηθεί η προϋπόθεση των 100 ενσήμων ανά έτος για τα τελευταία
5 χρονιά για την απονομή μειωμένης σύνταξης.

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-Προστασία στους  χώρους
δουλειάς
Κατάργηση των εισφορών των ασφαλισμένων στον κλάδο Υγείας και των
πληρωμών των ασφαλισμένων στο σύστημα Υγείας. Η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και όλες οι παροχές των Ασφαλιστικών Ταμείων να περάσουν
στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με χρηματοδότηση 100%.
Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με κατάργηση της λίστας,
με ανανέωση των βιβλιαρίων του ΙΚΑ και των άλλων Ταμείων, για όλους
τους ανέργους και τις οικογένειές τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 Κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα των ανέργων, των ατόμων με
αναπηρία, όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή την κατώτατη
σύνταξη, καθώς και όλων όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα. 
 Καθιέρωση βιβλιαρίου υγείας για όλους όσοι κατοικούν στην Ελλάδα.
Να καταργηθεί η προϋπόθεση της ύπαρξης 100 ενσήμων για τις παροχές σε
είδος και για τους οικοδόμους  σε 80 και για τις παροχές σε χρήμα ύπαρξης
120 ενσήμων και για τους οικοδόμους  σε 100.  (θεώρηση τού βιβλιαρίου
υγείας).
Να σφραγιστούν τώρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όλα τα βιβλιάρια
Υγείας των ανασφάλιστων ΑμΕΑ και χρονίως πασχόντων. Καταβολή των
προνοιακών επιδομάτων στην ώρα τους. Καταβολή του επιδόματος και της
σύνταξης σε όσους βρίσκονται σε αναμονή για εξέταση, επανεξέταση ή
έκδοση απόφασης.
Κάλυψη όλων των αναγκαίων ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων από
το κράτος, χωρίς τον παραμικρό περιορισμό. Να επιταχυνθεί η εξέταση
ασθενών από τις υγειονομικές επιτροπές. Άμεση απονομή του αναπηρικού
επιδόματος και της σύνταξης για τους ανασφάλιστους ΑμΕΑ.
• Καμία περικοπή στα φάρμακα και τις δαπάνες. Δωρεάν φάρμακα. Να
καταργηθούν οι λίστες.
Προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μέσα από
το κρατικό σώμα γιατρών Εργασίας και τεχνικών Ασφάλειας. Κάλυψη όλων
των αναγκαίων ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων από το κράτος,
χωρίς τον παραμικρό περιορισμό. Να επιταχυνθεί η εξέταση ασθενών από
τις υγειονομικές επιτροπές. Άμεση απονομή του αναπηρικού επιδόματος και
της σύνταξης για τους ανασφάλιστους ΑμΕΑ. Καταβολή του επιδόματος και
της σύνταξης σε όσους βρίσκονται σε αναμονή για εξέταση, επανεξέταση ή
έκδοση απόφασης
Οι εισφορές στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών να
καθοριστούν στη βάση της καταβολής των 2/3 από το κράτος και του 1/3
από τον ασφαλισμένο.

Για τα βαρέα και ανθυγιεινά
Να  επανέλθουν  στα  Βαρέα-Ανθυγιεινά  τα  επαγγέλματα που
αποχαρακτηρίσθηκαν (εκτός όσων έχουν εκλείψει). Να διευρυνθεί ο θεσμός
των ΒΑΕ μέ ένταξη νέων επαγγελμάτων.
Επέκταση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο
δημόσιο.
Όχι στον διαχωρισμό ανάμεσα σε παλιούς και νέους εργαζόμενους. Η
αυξημένη φθορά της υγείας των εργαζομένων στα ΒΑΕ και οι αυξημένες
ανάγκες για αναπλήρωση της εργατικής τους δύναμης αναδεικνύουν την
ανάγκη, σε αυτά τα συγκριτικά πιο επιβαρυμένα επαγγέλματα, κλάδους
κλπ., ο αγώνας για την υπεράσπιση της πρόωρης συνταξιοδότησης να
συνδυάζεται με τον αγώνα για να διεκδικηθούν επιπρόσθετες μέρες άδειας,
επιπλέον μειωμένος χρόνος εργασίας, επιπρόσθετα μέτρα ΥΑΕ, συχνότερη
ιατρική παρακολούθηση και μέριμνα, αυξημένες αποδοχές κλπ.
Σταδιακή μείωση μέχρι κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων για τον
κλάδο της σύνταξης και καταβολή του ασφαλίστρου των ΒΑΕ από τους
εργοδότες και το κράτος. Αντίστοιχα, για όσους κλάδους ενταχθούν στα
ΒΑΕ, να μην κληθούν οι εργαζόμενοι να πληρώσουν το επασφάλιστρο, όπως
έγινε στους ΟΤΑ.
Χρηματοδότηση ασφαλιστικών ταμείων-Αποθεματικά
Η ενίσχυση της χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να
βαρύνει το κράτος και την εργοδοσία, ιδιαίτερα το μεγάλο κεφάλαιο σε
συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και
την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και άλλων προνομιών τους.
Η πλήρης,  επαρκής χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ,  των ασφαλιστικών
ταμείων, των δημόσιων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, των
ιδρυμάτων Πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολογισμό και πλήρης εγγύηση
όλων των συντάξεων και παροχών από το κράτος
Την υποχρέωση του κράτους να καταβάλει στα ασφαλιστικά ταμεία την
οφειλόμενη και μη καταβληθείσα συνεισφορά του
Την κάλυψη, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, του συνόλου των
απωλειών  των  αποθεματικών  των  ασφαλιστικών  ταμείων  που
λεηλατήθηκαν από το λεγόμενο κούρεμα ομολόγων (PSI) που είναι περίπου
13 δις ευρώ και όλων των προηγούμενων ετών.
Την κάλυψη των απωλειών των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων
από το 1950 ως σήμερα.
Την κατάργηση κάθε διάταξης για τζογάρισμα των αποθεματικών σε
μετοχές και  άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  Η αξιοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων προϋποθέτει εξασφάλισή τους από κάθε πιθανό
κίνδυνο.
Την κατάργηση των νόμων  4093/2012 και 4254/2014  που προβλέπουν
μείωση των εργοδοτικών εισφορών(1,1 και 3,9 αντίστοιχα)  και  μειώνουν
ετησίως τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων πάνω από 1 δις ευρώ.
Να σταματήσει η διαδικασία μείωσης των εισφορών στις πρώην ΔΕΚΟ. Οι
μειώσεις των εισφορών που ξεκίνησαν την 1/1/2013 θα περιορίσουν τελικά
τα ασφάλιστρα των παραπάνω επιχειρήσεων από 24 - 26,5% στο 13,33%
και των εργαζομένων από 10 - 11% στο 6,67%. Με τον τρόπο αυτό οι
κεφαλαιοκράτες θα εξασφαλίσουν νέα κέρδη για τις επιχειρήσεις τους.
Την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλλει στα ασφαλιστικά
ταμεία τις εργοδοτικές εισφορές που οφείλει ως εργοδότης, καθώς επίσης
και τους θεσμοθετημένους πόρους που ενώ τους έχει εισπράξει και θα
έπρεπε να τους αποδώσει στα ασφαλιστικά ταμεία τους παρακρατεί
παράνομα και αυθαίρετα.
Την υποχρέωση των αρμόδιων Υπουργείων να πάρουν όλα τα μέτρα για την
άμεση και ολοσχερή καταβολή στα ασφαλιστικά ταμεία των υποχρεώσεων
ιδίως των μεγαλοεργοδοτών για τις εισφορές που βαρύνουν τους ίδιους
αλλά κι εκείνες των εργαζομένων που έχουν παρακρατήσει αλλά δεν έχουν
αποδώσει.
Για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων-ανεργων
Διεκδικούμε:
Εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης όλων
των εργαζομένων και  ειδικότερα των νέων εργαζομένων,  των
απασχολούμενων στο φασόν, με μερική - προσωρινή απασχόληση, με
μειωμένο ωράριο, με συμβάσεις έργου και σε εποχικές εργασίες, καθώς και
για τα συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας,  τους πλανόδιους
επαγγελματίες, όλους τους μετανάστες και τις οικογένειές τους.
Κατάργηση της μερικής απασχόλησης, της προσωρινής και εκ περιτροπής
εργασία, της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Πλήρης ασφάλιση
ανασφάλιστων ή μερικώς ασφαλισμένων εργαζομένων (αλλοδαποί, άτυπες
μορφές απασχόλησης, προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων
κλπ.).
Νομιμοποίηση και ένταξη των μεταναστών στο ασφαλιστικό σύστημα.
Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασία
Ασφαλιστική κάλυψη του χρόνου ανεργίας,  ασθένειας,  λοχείας και
στρατιωτικής θητείας.  Υπολογισμός των υπερωριών και  όλων των
ημεραργιών στο χρόνο ασφάλισης και στις συντάξιμες αποδοχές.
Πλήρης ασφάλιση για κύρια σύνταξη στους ανέργους για όλο το διάστημα
της ανεργίας τους, με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ.
Η προστασία των ανέργων και των οικογενειών τους επιβάλλει την πλήρη
ασφαλιστική, ιατροφαρμακευτική νοσοκομειακή κάλυψη, την αύξηση των
προνοιακών - κοινωνικών παροχών. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως
συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και να βαρύνει το κράτος και τους
εργοδότες.
Η στρατιωτική θητεία είναι συντάξιμος χρόνος, χωρίς εξαγορά γιά όσους
έχουν στρατευθεί.
Επιβολή αυστηρών οικονομικών και ποινικών κυρώσεων για τους εργοδότες
που χρησιμοποιούν ανασφάλιστη εργασία.
Η επιδότηση της ανεργίας να καθοριστεί στα 600 ευρώ (80% των 751
ευρώ)
Για τα επικουρικά και επαγγελματικά ταμεία
Να μην παραδοθεί η επικουρική ασφάλιση στις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες, μέσω και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.
Να σταματήσει η αρπαγή των κεφαλαίων τους και να καλυφθούν οι
απώλειες των αποθεματικών τους.
Καταργούνται οι ρυθμίσεις για την μετατροπή των ταμείων επικουρικής
ασφάλισης σε ΝΠΙΔ και για τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων.
Για την έκδοση των συντάξεων
Να σταματήσει το αίσχος στις καθυστερήσεις έκδοσης και απονομής των
συντάξεων και εφάπαξ. Με την παράδοση των δικαιολογητικών να υπάρχει
άμεση έκδοση προσωρινής σύνταξης για κύρια και επικουρική ασφάλιση με
αυξημένα ποσοστά μέχρι να εγκριθεί η τελική.
Άμεσες προσλήψεις στα ασφαλιστικά ταμεία,  στους ελεγκτικούς
μηχανισμούς.
Για τη νεολαία και τις γυναίκες
Πρακτική άσκηση των σπουδαστών με πλήρεις αποδοχές και εργασιακά,
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Έξι (6) ώρες δουλειάς για τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα προκειμένου
να αναπληρώνεται η πρόσθετη φθορά της εργατικής δύναμης. Έξι (6) ώρες
δουλειάς για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που αναγκάζονται να
δουλεύουν, προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του
σχολείου και της σχολής (παρακολούθηση, διάβασμα, κλπ.) και να μην
εγκαταλείπουν τις σπουδές τους.
Οι δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα να ικανοποιηθεί τόσο το δικαίωμα στη
μητρότητα όσο και το δικαίωμα στην εργασία για τις γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Η αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα επιτεύγματα της επιστήμης,
εξασφαλίζουν τις αντικειμενικές προϋποθέσεις για ουσιαστική και ολόπλευρη
προστασία της μητρότητας:  Για μέτρα προστασίας του γυναικείου
οργανισμού στο χώρο δουλειάς, για άδειες μητρότητας που να ικανοποιούν
τις ανάγκες της μητέρας και του βρέφους, για δημόσιες και δωρεάν
υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τη λαϊκή οικογένεια.
Ανάπτυξη όλων των δημόσιων υποδομών και κάλυψή τους με σύγχρονο και
επαρκή σε αριθμό ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Να μην παραχωρηθεί κανένα δημόσιο κρεβάτι στις ασφαλιστικές εταιρείες.
Καμιά σύμβαση με τον ιδιωτικό τομέα υγείας.
Εφ’ άπαξ «επίδομα τοκετού» ίδιο σε όλες τις γυναίκες, ύψους 1.000€,
2.000€ στη δίδυμη και 3.000€ στην τρίδυμη κύηση κλπ.
Να δίνεται στις εργαζόμενες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στις
αυτοαπασχολούμενες, στις αγρότισσες και στις άνεργες ή ανασφάλιστες
και ανεξάρτητα του είδους της υγειονομικής μονάδας που γίνεται ο
τοκετός (με σύμβαση ή όχι με τον ΕΟΠΥΥ).
Αποκλειστικά Κρατικούς - Δημόσιους - Δωρεάν - Σύγχρονους και Ασφαλείς
Παιδικούς Σταθμούς.
Να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός. Κατάργηση των τροφείων.
Κάθε παιδί Ελληνίδας ή μετανάστριας να έχει μια θέση σε βρεφονηπιακό
σταθμό
Σίτιση επαρκή σε ποσότητα και ποιότητα
Κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, αξιοποίηση της δημοτικής ή
κρατικής περιουσίας.
Ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής που να ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας,
με ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου